06-24130709 info@detypetante.nl
Selecteer een pagina

Wat als??? 

Covid-19

Wat als… mijn zoon/dochter in quarantaine moet en zo één of meerdere lessen mist? Logische vraag in deze rare tijden natuurlijk!
• Op de dag dat hij/zij normaal les zou hebben videobellen we om de inhoud van de gemiste les door te nemen, de vingerzetting te bespreken en het huiswerk door te geven.

 

Wat als:… er onverhoopt nog een lockdown komt, als mijn zoon/dochter met de typecursus start/bezig is?
• Lockdown vóór aanvang van de cursus: De typecursus wordt verplaatst naar een later moment in dit schooljaar.
• Lockdown wanneer de typecursus is gestart en we voorbij les 4 zijn: Erg zonde om de cursus af te breken of te verplaatsen. De basis hebben de leerlingen al in de vingers en alle leerlingen weten wat de bedoeling is. We gaan online verder in de weken dat dit nodig is. We pakken de fysieke lessen op wanneer dit toegestaan is. (Ook al ben ik inmiddels ervaren in het online lesgeven, het geven van fysieke lessen heeft mijn absolute voorkeur.)
• Lockdown vóór de 3e les; er zijn verschillende mogelijkheden: de cursus (op school) wordt on-hold gezet en we pakken deze op zodra het kan en mag. Of als een (goede) start al gemaakt is (kan per leerling verschillend zijn), zetten we de cursus online voort zoals hierboven omschreven.